سرپرست تحصیلات تکمیلی: دکتر سمانه سادات موسوی نیک

سرپرست تحصیلات تکمیلی موسسه، وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر کلیه امور مرتبط با دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

 • مهندسی عمران- گرایش سازه
 • مهندسی عمران- گرایش راه ترابری
 • مهندسی عمران- گرایش مدیریت ساخت
 • مهندسی کامپیوتر- گرایش شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی
 •  معماری
 • طراحی شهری
 • ارتباط تصویری
 • عکاسی
 • روانشناسی عمومی
 • حسابداری