لینک ورود به جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
احتراما، با توجه به برگزاری جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی،خواهشمند است، اساتید و دانشجویان محترم از طریق لینک http://class.eqbal.ac.ir/conf وارد جلسه شوند. همچنین، لطفا در زمان ورود، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را به صورت انگلیسی وارد بفرمایید. مدیریت تحصیلات تکمیلی